Årsmöte Nordvästra Jämtland! | Sverigedemokraterna i Strömsund

Årsmöte Nordvästra Jämtland!

2014-02-22 hade Sverigedemokraterna Nordvästra Jämtlands kommunförening årsmöte på Folkets hus i Strömsund.

Det var ett bra möte med många olika synpunkter och debatter under övriga frågor. Alla var ivriga att komma med sina synpunkter vilket bådar gott inför detta valår.

Den nya styrelsen som valdes ser ut som nedan.

Ordförande: Peter Dahlstedt  Gäddede

Vice ordförande: Mikael Säbom  Strömsund

Kassör: Ronny Karlsson  Krokom

Sekreterare: Peter Johansson  Östersund

Ledamot: Rickard Lif  Åre

Suppleanter: 2 st

Lars Gustavsson  Strömsund

Hans Elmbjer  Hammerdal

Revisorer:

Jan Holmberg  Backe

Åke Durre  Östersund

Revisorsuppleant:

Anna Wongduan Lif  Åre

Valberedning:

Claes Sundbergh  Krokom

Jan Englund  Krokom

Siv Jonsson  Strömsund

 

Den nya styrelsen hälsar alla nya och gamla medlemmar välkomna till det öppna mötet som Sverigedemokraterna Jämtland/Härjedalen

har den 2014-03-02, plats Folkets Hus Strömsund kl 12.00  Se annons på våran facebooksida Sverigedemokraterna Jämtland/Härjedalen.